KAJIAN

ARTIKEL


IMAM MAZHAB DAN KAUM SUFI
idrisiyyah.or.id | 

Imam Mazhab dan Kaum Sufi

Definisi seorang Sufi adalah orang alim yang mau mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, dan bukan yang lain. Imam asy-Syafi'i -- rahimahullah -- dengan kebesaran dan keagungannya duduk bersahabat dengan kaum sufi, lalu beliau ditanya, "Apa yang engkau dapatkan dari duduk bersahabat dengan mereka?" Maka beliau menjawab, "Saya mendapatkan dua hal dari mereka: Yaitu ungkapan mereka, Waktu adalah pedang (senjata), bila anda tidak sanggup memotongnya maka ia akan memotong anda, dan ungkapan mereka, "Bila anda tidak menyibukkan diri anda dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkan anda dengan kejelekan'.

Demikian halnya yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal -- rahimahullah -- yang juga duduk bersahabat dengan Abu Hamzah al-Baghdadi, seorang sufi yang hidup sezaman dengannya, dimana ketika ia mendapatkan masalah yang tidak sanggup menyelesaikannya, maka ia akan bertanya kepada sang sufi Baghdad, "Bagaimana pendapat anda, wahai sang sufi?" Ini sudah cukup menjadi catatan sejarah kaum sufi. Andaikan mereka tidak memiliki kelebihan tersendiri tentu orang seperti Imam Ahmad tidak akan membutuhkannya.

Sementara itu, Ibnu Aiman dalam Risalah Imam Ahmad mengisahkan: Bahwa pada mulanya Imam Ahmad melarang orang-orang untuk berkumpul dengan kaum sufi, dimana ia pernah mengatakan, "Apakah pada salah seorang dari mereka (kaum sufi) ada suatu kelebihan dari apa yang ada pada kita?" Sampai pada suatu malam ada suatu jamaah yang datang memenuhi ruangannya, lalu mereka bertanya tentang suatu masalah Syariat yang membuatnya tidak mampu menjawab. Akhirnya jamaah itu terbang di angkasa sembari berkata kepada Imam Ahmad, "Terbanglah bersama kami!" Tapi ia tidak mampu terbang. Maka sejak saat itu ia menganjurkan kepada semua orang untuk berkumpul bersama kaum sufi, dan mengatakan, "Sesungguhnya mereka melebihi kita dalam mengamalkan apa yang mereka ketahui."

@MK_IDRISIYYAH

(Al Anwar Al Qudsiyyah, Syekh Abdul Wahab asy Sya'rani)