KAJIAN

VIDEO


TANYA DIRI PINTAR MANA, STRATEGI UNTUK DUNIA ATAU AKHIRAT ?

Syekh Muhammad Fathurahman, M.Ag
20 Februari 2021

Chanel Tarekat Idrisiyyah di Youtube:

Setiap diri pasti ingin bahagia dalam hidupnya, mendorong untuk pintar berstrategi mengelola segala nikmat yang Allah berikan. Namun terkadang kadar kebahagiaan itu melenceng dari apa tujuan manusia sebenarnya !

Tujuan manusia adalah beribadah kepada Allah SWT sehingga seseorang harus berstrategi untuk keperluan akhiratnya agar dia bisa bahagia kelak.

Tanya diri, sebab hamba yang pintar dapat menimbang strategi apa yang baik dalam menjemput kebahagiaan.

Dari video ini sahabat fillah akan menemukan jawaban untuk mempersiapkan strategi dalam kehidupan !

#KajianTasawuf #StrategiHidup #HidupHanyaSementarahttp://www.youtube.com/user/tarekatidrisiyyah
E-mail : markomidrisiyyah@gmail.com
Website: https://www.idrisiyyah.or.id