KAJIAN

VIDEO


SERAMBI ISLAMI [62] FUTUH
SERAMBI ISLAMI [62] FUTUH
Syekh Akbar Muhammad Fathurahman M.Ag.
07 Maret 2019

Chanel Tarekat Idrisiyyah di Youtube:
Ketika hati manusia dibukakan hijab penutupnya oleh Allah. Maka cahaya Allah akan masuk kedalamnya, menggerakkan hati untuk menjalankan kebaikan. Itulah dalam terminologi tasawuf disebut dengan FUTUH. Terbukanya hati untuk menerima petunjuk-petunjuk Allah untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan titah Allah dan Rasul-Nya

http://www.youtube.com/user/tarekatidrisiyyah
E-mail : markomidrisiyyah@gmail.com
Website: https://www.idrisiyyah.or.id