KAJIAN

ARTIKEL


AL IMAM AL MUHADDITS SAYYID AHMAD IBN IDRIS AL HASANI RA
idrisiyyah.or.id | 

Sayyid Ahmad ibn Idris merupakan ulama yang unggul pada zamannya. Berasal dari keluarga Penghulu Adarisah yang masyhur dan mulia di Maroko dan keturunan Sayidina Hasan ibn Ali ibn Abu Thalib Ra. Lidahnya selalu memancarkan cahaya hikmah dan hatinya senantiasa melimpahkan mata air hakikat.

Beliau dilahirkan pada 21 Rajab 1163 Hijrah bertepatan dengan 1750 Masihi di sebuah kampung yang terletak di Maisur, berdekatan ibu kota Fez di tepi laut Maroko. Tokoh ulama besar ini, sejak kecil telah ditanam dan diasuh dengan bimbingan agama yang bagus. Di masa awal pendidikannya Beliau telah menghafal al Quran dan beberapa matan ilmu. Beliau mempelajari ilmu-ilmu dasar secara talaqqi (dikte langsung) ketika diasuh oleh saudaranya, yaitu Sayyid Muhammad ibn Idris dan Sayyid Abdullah. Di kota kelahirannya Fez, beliau belajar secara talaqqi di Masjid al Qarawiyyin dari banyak ulama.

Beliau begitu tekun dan bersungguh-sungguh menghadiri majelis pengajian ahli-ahli ilmu sehingga sanggup mengarungi berbagai tantangan dan kesulitan untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan sanad-sanadnya yang begitu besar manfaatnya.

Di antara tokoh ulama besar yang pernah menjadi gurunya ialah:

1. Syekh Muhaqqiq Sayyid Muhammad al Tawudi ibn Saudah al Murri (wafat 1209 H). Beliau meriwayatkan banyak sanad dari gurunya ini.

2. Syekh Muhammad Abdul Karim ibn Ali al Dzahabi (dikenal dengan al Yazigni dan wafat pada 1199 H).

3. Al 'Allamah Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Syaqrun (wafat 1219 H).

4. Al 'Allamah al Lughawi Muhammad al Mujaidiri al Syanqiti.

5. Al Qutb al Mu'ammar Sayid Abdul Wahhab al Tazi al Hasani.

6. Syekh Abu al Qasim al Fasi (gelarnya al Wazir).

Sayyid Ahmad ibn Idris tergolong lelaki yang tampan. Beliau menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Tidak terlalu tinggi, berkulit putih kemerah-merahan, bermata luas dan dua bulu keningnya tersambung, janggutnya tipis dan terdapat banyak uban, lisannya fasih dan hatinya kuat. Beliau diakui mempunyai kecerdikan yang sempurna, senantiasa berlapang dada sehingga orang yang duduk bersamanya tidak pernah berasa jemu. Terkenal sebagai seorang yang pemurah, banyak berdiam kecuali ketika berzikir dan menyampaikan ilmu, lancar dan tepat dialeknya.

Sayyid Muhammad al Hasan al Mirghani pernah berkata mengenai keindahannya: Keindahannya seperti emas yang berkilauan. Biasanya, Beliau memakai serban di atas kopiahnya dengan meninggalkan ekor dibagian belakang. Ujung pakaiannya berada di atas mata kaki karena mengikuti Sunnah Nabi Saw.

Beliau merupakan seorang yang wara', dan bertaqwa. Pada waktu malam, beliau senantiasa bangun malam dan memanjangkan shalatnya. Saat di waktu siang, Beliau senantiasa sibuk dengan ilmu dan mengajar. Pikirannya tenggelam dalam shalat hingga tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika berdiri untuk mengerjakan shalat, Beliau sering menggigil akibat takut untuk mengadap Allah. Shalatnya selalu dikerjakan dan disempurnakan dengan sebaik-baiknya.

Di antara murid-murid yang berada di bawah bimbingannya ialah:

1. Sayyid al Tayyib ibn Muhammad ibn Idris.

2. Sayyid Muhammad Uthman al Mirghani.

3. Sayyid Muhammad ibn Ali al Sanusi.

4, Sayyid Abdur Rahman ibn Sulaiman al Ahdal.

5. Syeikh Ibrahim al Rasyid ibn al Qadhi Soleh.

6. Qadhi al Hasan ibn Ahmad al Dhamdi.

7. Al Allamah Ahmad ibn Muhammad al Shawi.

8. Syeikh Muhammad al Madani.

9. Syeikh Muhammad al Majdzub al Sawakini.

10. Syeikh Muhammad 'Abid al Sindi dan lain-lainnya.

Sayyid Ahmad ibn Idris juga menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama yang lain. Mereka mencatat biografi Sayyid Ahmad ibn Idris di dalam bahan-bahan penulisan mereka. Tidak kurang, yang mencatat saat-saat berharga dan pengalaman yang bermanfaat ketika bersamanya. Di antaranya al 'Allamah Sayyid Muhammad ibn Ali ibn 'Uqail.

Beliau pernah berkata: Saya mengenal Sayyid Ahmad ibn Idris Ra sejak berhijrah ke Makkah pada tahun 1234 H. Saya jumpai Beliau sebagai seorang ulama besar yang mempunyai ilmu makrifat, syariat dan hakikat yang tiada bandingannya. Kehebatan ilmu ma'rifat Sayyid Ahmad ibn Idris Ra yang mendalam juga diakui oleh ulama syariat pada zamannya seperti Sayyid Abdur Rahman ibn Sulaiman al Ahdal dan Qadhi Abdur Rahman al Bahlaqi yang menjabat pada Majelis Ulama Fiqih di Yaman. Ulama Yaman dan Syam yang seangkatan dengannya juga sering memujinya.

Di antaranya, Qadhi Muhammad ibn Ali al Syaukani. Beliau sering memuji Sayyid Ahmad ibn Idris Ra dan mengajak orang banyak agar tekun belajar dengan beliau. Begitu juga ulama yang lain seperti al Hafizh Sayyid Abdullah ibn Muhammad al Amir, saudaranya seorang ulama' muhaqqiqin Qasim ibn Muhammad dan anak saudaranya al 'Allamah Yusuf ibn Ibrahim.

Sayyid Abdur Rahman ibn Sulaiman al Ahdali Ra berkata: Kedatangannya kepadaku diibaratkan seperti datangnya kesehatan kepada orang yang sakit dan penyembuh kepada orang yang luka. Seorang ulama muhaqqiqin, Sayyid Muhammad ibn Ali al Sanusi Ra menyebut: Aku telah menimba banyak ilmu pengetahuan dari Sayyid Ahmad ibn Idris. Aku juga mempelajari darinya tentang kehalusan dan kesempurnaan ilmu hadits, tafsir, tasawuf dan lain-lain dengan penjelasannya yang bagus.

Sayyid Muhammad Utsman al Mirghani Ra berkata, "Sekiranya kedua telingamu mendengar ketinggian kata-katanya yang menyentuh tentang hakikat yang dalam atau hatimu diketuk dengan kebesaran kata-katanya tentang Hadhrat Tuhan yang halus, niscaya kamu akan berkata Aku bersumpah dengan Nama Allah dan kemuliaan Rasulullah Saw, bahwa tidak ada seorang pun di kalangan auliya yang dijadikan sepertinya dan tiada seorang pun ahli makrifat yang diberikan ilmu makrifat keTuhanan yang sebanding dengannya sebagaimana yang aku saksikan."

Pada malam Sabtu di antara waktu Maghrib dan Isya', 21 Rajab, Sayyid Ahmad ibn ldris Ra berpulang ke Rahmatullah. Jenazahnya dikebumikan pada pada itu, 21 Rajab 1253 Hijriyah bertepatan dengan 1837 Masehi di Sabya yang pada masa itu berada di wilayah Yaman (di bawah kekuasaan Kerajaan Saudi sekarang ini).

@MK_IDRISIYYAH Sumber: Syahdu Musyahadah al Arwah al taqiyyah min bahri ulum jaddi al sadati al idrisiyyah, Syekh Shaleh al Azhari al Ja'fari